WADA คือใคร ทำความรู้จักกับองค์กร WADA องค์กรอิสระระดับโลก

หลังจากที่ทาง WADA ได้ออกแถลงการณ์ว่า ประเทศไทย , เกาหลีเหนือ และอินโดนีเซีย ได้ทำผิดกฎเรื่องสารกระตุ้นเกี่ยวกับนักกีฬา ทำให้ทั้ง 3 ประเทศได้รับบทลงโทษด้วยการห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ทวีป และระดับโลกในทุก ๆ รายการ คณะกรรมการของทั้ง 3 ประเทศจะถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งคณะกรรมการของ WADA เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 1 ปี หรือจนกว่าจะมีคำสั่งคืนตำแหน่ง รวมไปถึง ทั้ง 3 ชาติจะไม่สามารถใช้ธงชาติในนามประเทศลงแข่งขันได้ ในบทความนี้ เราเลยจะพาทุกคนไป ทำความรู้จักกับองค์กร WADA องค์กรอิสระระดับโลก ว่าเป็นใคร และมีหน้าที่อะไรในวงการการแข่งขันกีฬา

ทำความรู้จักกับองค์กร WADA

ทำความรู้จักกับองค์กร WADA องค์กรอิสระระดับโลก

WADA หรือ World Anti-Doping Agency คือ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เป็นองค์กรที่มาจากการริเริ่มความคิดร่วมกันโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้มีการลงนามในปฏิญญาโลซาน เพื่อส่งเสริม ประสานงาน และสังเกตุการณ์ในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาทุกรูปแบบ และในปี ค.ศ. 2002 สำนักงานใหญ่ขององค์กรฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล, รัฐควิเบก, ประเทศแคนาดา ซึ่งสำนักงานเดิมที่โลซานก็ได้กลายเป็นสำนักงานประจำทวีปยุโรปแทนนั่นเอง และในปี 2003 ได้มีการจัดทำประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) ขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดนโยบาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นภายในองค์กรและหน่วยงานสาธารณะด้านกีฬาทั่วโลก

หน้าที่ของ WADA

1. งานการทดสอบ

2. งานห้องปฏิบัติการ

3. งานกำหนดข้อยกเว้นการใช้เพื่อการรักษา

4. งานกำหนดรายการของสารต้องห้ามและวิธีการใช้

5. งานปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬา

6. งานติดตามการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายฯ

การทำงานของ WADA

สารกระตุ้นต้องห้าม ที่นักกีฬาควรทราบ

สารกระตุ้น เป็นสารที่จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ไม่ว่าจะใช้โดยตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจก็ตาม หากตรวจพบเจอก็อาจจะถูกบทลงโทษจากวาด้าได้ เพราะเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีศักยภาพทางด้านกีฬา โดยการฝึกซ้อมที่หนักหน่วง และแท้จริง ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ปรุงแต่งเข้าไปในร่างกายเพื่อเพิ่มสมรรถนะใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสารกระตุ้นต้องห้าม ที่นักกีฬาควรทราบ มีดังนี้

 ชนิดของสารกระตุ้นจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่ 1 เป็นยาและฮอร์โมน

1.1 สารออกฤทธิ์กระตุ้น (Stimulants) เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน โคเคน คาเฟอีน (มากกว่า 12 ไมโครกรัมต่อปัสสาวะหนึ่งมิลลิลิตร) เป็นต้น สารประเภทนี้ จะทำให้นักกีฬาตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอ และไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในระหว่างการแข่งขัน

1.2 สารออกฤทธิ์แก้ปวดและเสพติด (Narcotics ans analgesics) เป็นสารระงับปวด มักเป็นสารเสพติด เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เป็นต้น จะทำให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกหลอน เพ้อฝัน ไม่รู้จักความเจ็บปวด

1.3 ฮอร์โมนแอนาโบลิคสเตียรอยด์ (Anabolic steroids) เป็นสารที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และร่างกาย รวมไปถึงเพิ่มพละกำลังให้กับนักกีฬา ตัวอย่างเช่น ยา bolasterone mesterlone และ ยา testosterone เป็นต้น

1.4 ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) เป็นยาที่ใช้ขับปัสสาวะ เพื่อลดน้ำหนัก หรือปกปิดการใช้สารต้องห้ามบางชนิด ตัวอย่างเช่น ฟิวโรซามีด , แอซิทาโซแลมีด เป็นต้น

1.5 เพพไทด์ฮอร์โมน (Peptide Hormone) เป็นสารกระตุ้นที่จะทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ และ erythropoientin ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นนั่นเอง

กลุ่มที่ 2 ใช้สารกระตุ้นด้วยการใช้กรรมวิธี

2.1 การให้เลือด เป็นการถ่ายเม็ดเลือดแดงของตัวเองที่แช่เก็บเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อทำให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้น และเซลล์ร่างกายจะได้รับการถ่ายเทออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้น

2.2 การเปลี่ยนสมบัติและปริมาณของปัสสาวะ เป็นการเติมสารบางอย่างลงไปในปัสสาวะ หรือการรับประทานยาบางชนิด เพื่อปิดกลั้นการขับถ่ายสารกระตุ้นออกจากร่างกายทางปัสสาวะชั่วคราว

กลุ่มที่ 3 สารที่จะใช้จะต้องมีขีดจำกัดการใช้

สารที่จะใช้จะต้องมีขีดจำกัดการใช้ เป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ แต่สามารถใช้ได้อย่างจำกัด และก่อนใช้สาร จะต้องมีรายงานให้คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของการแข่งขันได้ทราบ และอนุญาติก่อน

3.1 แอลกอฮอล์

3.2 กัญชา

3.3 ยาชาเฉพาะที่

3.4 คอร์ติโคสเตียรอยด์

3.5 ยาปิดกั้นเบต้า (Beta-blocker)

และนี่ก็เป็นองค์กรวาด้า องค์กรอิสระระดับโลกที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน และสังเกตุการณ์ในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาทุกรูปแบบ รวมไปถึงการทำงานด้านกฎหมาย เพื่อออกกฎในหารควบคุมนักกีฬาให้เล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาที่มีจริยธรรมของนักกีฬาอย่างสูงสุดนั่นเอง

นอกจากนี้ เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกีฬาสุดแปลกที่เคยมีการแข่งขันในโอลิมปิก ซึ่งเป็นกีฬาที่น่าจดจำที่เคยแข่งขันกันในโอลิมปิกในอดีต และมีหลาย ๆ กีฬาที่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังบางกีฬาก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเป็นต้นแบบของกีฬาในปัจจุบัน